Hjem

Indmeldelse og udmeldelse af foreningen sker ved henvendelse til formanden Mogens Jørgensen tlf. 54 43 43 85 mail:mogens.joergensen47@gmail.com

eller kassereren Elin Randstoft tlf 61 16 80 27  mail:randstoft@gmail.com

Vi udgiver et program forår og efterår med aktiviteter.

Foreningen blev stiftet i 1995 og har til formål at give medlemmerne oplevelser med kunst.


Gennem arrangementer, udstillinger, kurser og lign. at skabe et bredt forum for kunstnerisk oplevelse, oplysning og aktivitet med henblik på at øge interessen for den bildende kunst.


Hvert år efter generalforsamlingen i marts måned sker der en bortlodning til medlemmerne af de indkøbte kunstværker.

Forslag fra medlemmerne til behandling på den ordinære generalforsamling skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.